IBM B2B Integration

B2B integracija poslovnih procesov

IBM B2B Integration

B2B-integration.png

B2B integracija poslovnih procesov

Integracija in avtomatizacija Business-to-Business poslovnih procesov med partnerskimi podjetji je cilj te produktne skupine, omogoča samodejno izvajanje procesov nabave, prodaje, pošiljanja in plačevanja, kar vključuje širok nabor dokumentov in poslovnih procesov, v katere so vključeni tudi tretji ponudniki, kot so logistična podjetja in banke. Z izrabo rešitve B2B integracije je moč osebam in sistemom zunaj organizacije omogočiti vpogled v relevantne interne podatke za izvedbo tovrstnih procesov brez človeškega posredovanja.