IBM Big Data & Netezza

Podatkovna skladišča in masivni podatki

IBM Big Data & Netezza

BIG-data.png

Podatkovna skladišča in masivni podatki

Izvajanje analitike na masovnih podatkih in podatkovnih skladiščih v navezi s poslovnim obveščanjem terja ogromno procesne moči, zato IBM ponuja rešitev v namenskih napravah, ki so kombinacija prikrojene strojne in programske opreme, kar zagotavlja neprekosljivo hitrost procesiranja in skalabilnost sistema, ki zmore obdelovati impresivne količine podatkov na ravni petabajtov. Ugotovite vsa skrita dognanja, ki so trenutno ujeta v podatkih znotraj in zunaj podjetja. S pomočjo poslovnega obveščanja boste vedno vlekli ustrezne poteze, podprte s konkretnimi številkami in utemeljenimi razlogi. Na hitro spreminjajočem se trgu je potrebno tudi hitro sprejemati tovrstne odločitve, naj bodo vaše vselej pravilne.