IBM Cognos

Analitika in vizualizacija

IBM Cognos

Cognos.png

Analitika in vizualizacija

Cognos je analitična programska oprema, namenjena poslovnemu obveščanju, upravljanju z financami in strategijo podjetja. Z združevanjem obstoječih podatkov v podatkovna skladišča lahko skozi analitičen proces izluščite vse potrebno za doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Nabor rešitev Cognos obsega individualne, oddelčne, srednje in velike postavitve, kar omogoča postopno vpeljevanje analitike v procese odločanja in je obenem vstopni prag postavljen dovolj nizko, da postane primeren za organizacije vseh velikosti, danes in v prihodnosti.