IBM Data Management

Podatkovne baze

IBM Data Management

Data-Management.png

Podatkovne baze

Podatkovne baze vštevamo med najstarejše in najbolj ključne IT sisteme kateregakoli podjetja. Namenjene so hranjenju podatkov sleherne aplikacije, vsebujejo pa strukturirane relacijske, hierarhične ali hibridne podatke. IBM vštevamo med izumitelje sodobne podatkovne baze, kar se kaže v širokem spektru tovrstnih produktov za vsako aplikacijo – od takšne, ki se izvaja v spominu potrošniške elektronike do ogromnih podatkovnih sistemov na Mainframe strežnikih. Prepričajte se tudi sami o kakovosti IBM podatkovnih rešitev.