IBM Enterprise Asset Management

Upravljanje s sredstvi

IBM Enterprise Asset Management

Enterprise-Asset-Management.png

Upravljanje s sredstvi

Rešitve za upravljanje s sredstvi prinašajo pregled nad uporabo sredstev v realnem času. Rešitve EAM nudijo bolj smotrno izrabo ter upravljanje sredstev, omogočajo upravljanje življenjskega cikla sredstev, skrbijo za pregledno izrabo energije in povečujejo donsnost naložb v sredstva.