IBM Industry Solutions

Industry Solutions je nabor specifičnih panožnih rešitev, prikrojenih posameznim poslovnim problemom, ki so naslovljeni v petih produktnih skupinah. Portfelj IBM Industry Solutions obsega zajetno informacijsko podporo večjim naseljem, spletno trgovanje, integracijo Business-to-Business poslovnih procesov med partnerskimi podjetji, ter upravljanje z vsebinami oziroma nestrukturiranimi podatki, torej dokumenti, zvočnimi zapisi, slikami in videi, kar predstavlja veliko večino poslovnih vsebin (nad 80%).

IBM Industry Solutions

BZ-Industry-solutions.png
Industry Solutions je nabor specifičnih panožnih rešitev, prikrojenih posameznim poslovnim problemom, ki so naslovljeni v petih produktnih skupinah.

Portfelj IBM Industry Solutions obsega zajetno informacijsko podporo večjim naseljem, spletno trgovanje, integracijo Business-to-Business poslovnih procesov med partnerskimi podjetji, ter upravljanje z vsebinami oziroma nestrukturiranimi podatki, torej dokumenti, zvočnimi zapisi, slikami in videi, kar predstavlja veliko večino poslovnih vsebin (nad 80%).