IBM Information Management

Pomena podatkov in informacij se velikokrat premalo zavedamo, gre namreč za dragoceno intelektualno lastnino podjetja. Kje so podatki shranjeni, ali so varno shranjeni, ali so shranjeni v skladu s predpisi, ali bomo imeli do podatkov dostop kadarkoli in kjerkoli - to je le nekaj ključnih vprašanj, ki se nanašajo na področje upravljanja s podatki. Skladiščenje, arhiviranje, integracija, šifriranje, podatkovna forenzika, povezovanje podatkov in vsebin, razvrščanje in nadzor nad življenjsko dobo od nastanka do izbrisa – vse to omogoča popolno izrabo podatkov na ravni celotne organizacije. Ob vsem navedenem pokriva Information Management blagovna znamka tudi masovne podatke (Big Data), digitalne tokove podatkov (Streams) in podatke družbenih omrežij.

IBM Information Management

BZ-Information-management.png
Pomena podatkov in informacij se velikokrat premalo zavedamo, gre namreč za dragoceno intelektualno lastnino podjetja.

Kje so podatki shranjeni, ali so varno shranjeni, ali so shranjeni v skladu s predpisi, ali bomo imeli do podatkov dostop kadarkoli in kjerkoli - to je le nekaj ključnih vprašanj, ki se nanašajo na področje upravljanja s podatki. Skladiščenje, arhiviranje, integracija, šifriranje, podatkovna forenzika, povezovanje podatkov in vsebin, razvrščanje in nadzor nad življenjsko dobo od nastanka do izbrisa – vse to omogoča popolno izrabo podatkov na ravni celotne organizacije.

Ob vsem navedenem pokriva Information Management blagovna znamka tudi masovne podatke (Big Data), digitalne tokove podatkov (Streams) in podatke družbenih omrežij.