IBM Optim

Zagotavljanje skladnosti podatkov

IBM Optim

Optim.png

Zagotavljanje skladnosti podatkov

Zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede ravnanja s podatki skozi njihovo celotno življenjsko dobo je predmet Optim rešitev. Z ustreznim upravljanjem na ta način si podjetja zagotovijo podporo poslovanju za doseganje poslovnih ciljev s karseda nižjim tveganjem.