IBM Rational

Raziskave neodvisnih podjetij kažejo, da se uspešno zaključi manj kot 30% vseh projektov. Preostali projekti so ali predčasno ustavljeni oziroma preklicani, se ne zaključijo v roku, ali pa bistveno presegajo začetne okvire in s tem tudi dodeljena finančna sredstva. IBM Rational programska oprema vam omogoča, hiter, zanesljiv, učinkovit in ponovljiv razvoj aplikacij, s pomočjo nabora namenskih orodij v skladu z najboljšimi praksami - od zajema zahtev, načrtovanja, kodiranja, objavljanja, revidiranja do preverjanja in zagotavljanja kakovosti tako izdelane aplikacije.      

IBM Rational

BZ-Rational.png
Raziskave neodvisnih podjetij kažejo, da se uspešno zaključi manj kot 30% vseh projektov. Preostali projekti so ali predčasno ustavljeni oziroma preklicani, se ne zaključijo v roku, ali pa bistveno presegajo začetne okvire in s tem tudi dodeljena finančna sredstva.

IBM Rational programska oprema vam omogoča, hiter, zanesljiv, učinkovit in ponovljiv razvoj aplikacij, s pomočjo nabora namenskih orodij v skladu z najboljšimi praksami - od zajema zahtev, načrtovanja, kodiranja, objavljanja, revidiranja do preverjanja in zagotavljanja kakovosti tako izdelane aplikacije.
     
 
 
  • Razvojna orodja, testiranje in nadzor aplikacij skozi celotno življenjsko dobo
    Preberi več
  •