IBM Risk Analytics

Upravljanje s tveganji

IBM Risk Analytics

Risk-Analytics.png

Upravljanje s tveganji

Upravljanje s tveganji prihaja vse bolj v ospredje, zato je IBM vstopil tudi v ta segment analitičnih rešitev, s pomočjo katerih najuspešnejša podjetja na svetu sprejemajo odločitve v prvi vrsti z metodičnim nadzorovanjem tveganj, na katera lahko neposredno vplivajo. Tako so pripravljena na vse poslovne izzive sedanjosti in morebitne regulatorne zahteve prihodnosti, saj nenehno izboljšujejo sprejemanje odločitev in si zagotavljajo hitrejše povrnitve vlaganj.