IBM Social Software and Unified Communications

Družbena programska oprema in sodelovanje v stvarnem času

IBM Social Software and Unified Communications

Social-software.png

Družbena programska oprema in sodelovanje v stvarnem času

Družbena programska oprema je tu, preboj v poslovno okolje je najbolje uspel prav IBM krovni rešitvi, ki nudi vse potrebne storitve in elemente za uspešno in dejavno družbeno omrežje, kar dviguje raven sodelovanja znotraj organizacije na doslej nedosegljivo raven. Že nekaj generacij uporabnikov odrašča v izredno omreženem svetu, kjer izrabljajo vse družbene mehanizme in zmožnosti, ki jih družbena programska oprema nudi, zato je sedaj že pravi čas za vstop tovrstnih storitev tudi v poslovna okolja. Gre v prvi vrsti za širitev razpoložljivih komunikacijskih kanalov, po katerih je moč pridobiti takojšnje odgovore na vprašanja skozi klepet ali prihraniti stroške s pomočjo spletnega sestankovanja, promovirati znanja, povečevati obveščenost zaposlenih, omogočiti povezovanje med njimi itd. Vse storitve IBM družbene programske opreme so dostopne iz namiznih integriranih aplikacij, s spleta in pametnih prenosnih naprav.