Marmis | Distribucija programske opreme IBM

Marmis je distributer za IBM programsko opremo. Naše delo je 100% usmerjeno v podporo poslovnim partnerjem v Sloveniji. Dolgoletne izkušnje so nam v pomoč pri iskanju ustrezne rešitve.